top of page

Refrakční vady

Myopie (krátkozrakost)
Jedná se o jednu z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. Do -5 D mluvíme o myopii lehké (školní), vliv zrakové námahy na její vznik nebyl (!!) prokázán.

 

Myopie lomivá - při zachované délce oka je zvýšena lomivost optických prostředí

Myopie osová - je prodloužena osa optického systému (tato je častější)

 

Při progredujících degenerativních změnách (myopia degenerativa, obvykle přes -10 D) dojde k roztažení sítnice a jejímu odchlípení od terče zrakového nervu. 
Pozor na zvýšenou námahu a tlak v oku (zvedání břemen, porod) nebo údery, mohou zapříčinit odchlípení sítnice.

 

Symptomy:
- neostré vidění do dálky
- problémy s vnímáním hloubky
- problémy s oslněním
- u těžších případů i výpadky zorného pole až slepota


Léčba:
- medicínsky: operace
- funkcionálně: brýle, úprava osvětlení

 

Opakem myopie je hypermetropie (dalekozrakost), oko má do jisté míry schopnost vadu kompenzovat akomodací - zvýšením optické mohutnosti oka. Hypermetropie není nikdy progresivní. Kompenzuje se + D brýlemi. 
Při poklesu akomodační šíře s postupujícím věkem hovoříme o presbyopii (dříve též vetchozrakost nebo stařecká dalekozrakost) - je to normální projev stárnutí, kdy, počínaje 40. rokem, přibývá každých 10 let cca +1 D korekce.

 

Astigmatismus zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky. Může vyvolat rozostřený obraz (příkladem astigmatické plochy je třeba zadní strana čajové lžičky). Kompenzuje se cylindrickými skly v brýlích.

zdroj http://www.sons.cz/

bottom of page