top of page

Amauróza

Termín označující slepotu. Zpravidla se míní trvalá, úplná a nevyléčitelná ztráta zraku bez světlocitu.

 

zdroj http://www.sons.cz/

bottom of page