top of page

Spolupráce a podpora

Sdružení válečných veteránů České Republiky

Sjezd Sdružení válečných veteránů České republiky

V rámci naší spolupráce se Sdružením válečných veteránů jsme byli pozváni na Sjezd Sdružení válečných veteránů České republiky, který se konal v hlavním sále ministerstva obrany za účasti státního tajemníka ministerstva obrany Petra Vančury, ředitele odboru pro válečné veterány plukovníka Eduarda Stehlíka a dalších hostů..

Střelecká soutěž

V rámci střelecké soutěže pořádané krajskou organizací CVA, jsme byli pozváni pro ověření zrakových funkcí u návštěvníků této akce. Naše účast byla vítaná, dle zjištění u zájemců o konzultaci a ověření zrakových funkcí byly zjištěny komplikace se špatným nebo zhoršujícím se viděním do dálky...

bottom of page