top of page

Na začátku vzniku našeho Nadačního Fondu Dar Zraku   bylo zjištění, že jsou lidé málo, nebo až příliš informovaní, mají strach z operací, nechtějí trávit čas čekáním na vyšetření, a nebo tomu, co jim lékař říká, jednoduše nerozumějí a bojí se zeptat. Toto všechno vzniká z přemíry zdrojů, které popisují různé oční vady a jejich léčení a lidem tak dělají v hlavách zmatek. Jen co je doplňků stravy na posílení zraku, kolik je farmaceutických přípravků a stále další a další vstupují na trh. Nemluvíme ani o reklamních kampaních, které jsou mnohdy velmi klamavé.

Na našich setkáních týkajících se zraku je vždy přítomen střední zdravotnický personál s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Tato praktická část je jen jednou z činností Nadačního fondu. Zabýváme se také osvětovou prací, a to tak, že pořádáme přednášky o zraku a jeho vadách, které nás  postihují nejen v pokročilém věku, ale jsou čím dál častěji diagnostikovány u dětí a mladých lidí. Účastníme se dnu zdraví v domovech s pečovatelskou službou, městskými částmi Prahy, městskými úřady, sociálním ústavy a dalšími institucemi, seniorskými kluby a sportovními organizacemi.  Zabýváme se také osvětovou prací, a to tak, že pořádáme přednášky o zraku a jeho vadách, které nás  postihují nejen v pokročilém věku, ale jsou čím dál častěji diagnostikovány u dětí a mladých lidí. 

U zmíněné skupiny chybí základní informovanost o pravidlech prevence a péče o zrak, mají obavy z návštěvy lékaře, z průběhu vyšetření a další léčby, navazující na zjištěnou diagnózu. Nevědí, jakou složkou se na nákladech podílí zdravotní pojištění, co si hradí sami a zda pro ně existuje případně nějaká alternativa v rámci nových trendů a technologií. Ztrácejí se tak v nabídce služeb hlavně soukromého sektoru, kde panuje názorová různorodost a nejednota v otázkách volby způsobu léčby a přístupu k operačnímu řešení.

Oční vady, které nejčastěji cílové skupiny je suché oko, pálení očí, unavené oči, katarakta, glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace VPMD, stařecká vetchozrakost, diabetická retinopatie. K těmto vadám jsou koncipované konkrétní přednášky s podrobným výkladem, o jakou vadu se jedná, jak ji identifikovat a jak se projevuje, jaký má vývoj během života, jak ovlivňuje život postiženého, jak ji lze řešit a jaké kroky lze v rámci prevence před těmito vadami uskutečnit. Přednášky se věnují také běžné ochraně zraku před úrazem, bezpečnostním a ochranným prostředkům, zabraňujícím poškození zraku.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/5

Kontaktní formulář

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page