top of page

Na začátku vzniku našeho Nadačního Fondu Dar Zraku   bylo zjištění, že jsou lidé málo, nebo až příliš informovaní, mají strach z operací, nechtějí trávit čas čekáním na vyšetření, a nebo tomu, co jim lékař říká, jednoduše nerozumějí a bojí se zeptat. Toto všechno vzniká z přemíry zdrojů, které popisují různé oční vady a jejich léčení a lidem tak dělají v hlavách zmatek. Jen co je doplňků stravy na posílení zraku, kolik je farmaceutických přípravků a stále další a další vstupují na trh. Nemluvíme ani o reklamních kampaních, které jsou mnohdy velmi klamavé.

Na našich setkáních týkajících se zraku je vždy přítomen  personál s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru. Tato praktická část je jen jednou z činností Nadačního fondu. Zabýváme se také osvětovou prací, a to tak, že pořádáme přednášky o zraku a jeho vadách, které nás  postihují nejen v pokročilém věku, ale jsou čím dál častěji diagnostikovány u dětí a mladých lidí. Účastníme se dnu zdraví v domovech s pečovatelskou službou, městskými částmi Prahy, městskými úřady, sociálním ústavy a dalšími institucemi, seniorskými kluby a sportovními organizacemi.  Zabýváme se také osvětovou prací, a to tak, že pořádáme přednášky o zraku a jeho vadách, které nás  postihují nejen v pokročilém věku, ale jsou čím dál častěji diagnostikovány u dětí a mladých lidí. 

U zmíněné skupiny chybí základní informovanost o pravidlech prevence a péče o zrak, mají obavy z návštěvy lékaře, z průběhu vyšetření a další léčby, navazující na zjištěnou diagnózu. Nevědí, jakou složkou se na nákladech podílí zdravotní pojištění, co si hradí sami a zda pro ně existuje případně nějaká alternativa v rámci nových trendů a technologií. Ztrácejí se tak v nabídce služeb hlavně soukromého sektoru, kde panuje názorová různorodost a nejednota v otázkách volby způsobu léčby a přístupu k operačnímu řešení.

Oční vady, které nejčastěji cílové skupiny je suché oko, pálení očí, unavené oči, katarakta, glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace VPMD, stařecká vetchozrakost, diabetická retinopatie. K těmto vadám jsou koncipované konkrétní přednášky s podrobným výkladem, o jakou vadu se jedná, jak ji identifikovat a jak se projevuje, jaký má vývoj během života, jak ovlivňuje život postiženého, jak ji lze řešit a jaké kroky lze v rámci prevence před těmito vadami uskutečnit. Přednášky se věnují také běžné ochraně zraku před úrazem, bezpečnostním a ochranným prostředkům, zabraňujícím poškození zraku.

Kontaktní formulář

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page