top of page

STOP DIABETICKÉ SLEPOTĚ

Cílem projektu Stop diabetické slepotě, je upozornit především na alarmující se zvyšování počtu onemocnění diabetu typu II za posledních 5 let s výhledem příštích 10, kdy v případě, že nebude tento populační problém včas podchycen, bude tímto onemocněním trpět každý 10 občan ČR. Jedinou účinnou prevencí před cukrovkou typu II je zdravý životní styl, zdravé stravovací návyky a pohyb. Obezita a nezdravý životní styl je totiž viníkem onemocnění  cukrovkou typu II.

Náš projekt je právě zaměřen, jak na pacienty kteří již cukrovku mají tak i na ty kteří o těchto rizikách nic nevědí a myslí si, že nemohou být ti, kteří ji budou mít. Jelikož všichni mají za to, že cukrovka je dědičná. Dědičná je pouze v případě typu I

Z našeho pohledu je tato problematika málo viditelná a málo propagována v dostupných info kanálech z tohoto důvodu jsme v roce 2017 přišli s naším projektem Stop diabetické slepotě, který je určen nejen pro pacienty kteří ji již mají, ale i pro jejich rodinné příslušníky a pro všechny občany které toto téma dnešní doby zajímá.

Tento problém se nyní týká také mladých lidí, u kterých je první záchyt v oční ambulanci, kam docházejí s tím, že se jim náhle zhoršila zraková ostrost.  Ve mnoha případech je to způsobeno tzv. diabetickou retinopatii,  která v případě, že pacient není sledován a nedochází na pravidelné kontroly k očnímu lékaři, kde je mu vždy podrobně vyšetřeno oční pozadí, tak v závěru celého zanedbaní může velice rychle a trvale oslepnout.  O této problematice se moc nemluví a přitom je tak závažná,  protože jakékoliv postižení zraku, pacienta omezí na kvalitě jeho života a je odkázán na pomoc druhých, i svých blízkých,  sociálního systému ČR.

U mladých a lidí v produktivním věku je to o to horší, že jsou většinou vyřazení ze svého aktivního života, mohou tak přijít o svoji dobrou práci a dostat  se i tak do případných problémů k udržení si svého životního standardu.

Naším projektem proto důsledně apelujeme a tuto problematiku jak u diabetes typu I tak i u typu II.

Chceme, aby lidé věděli, že mohou oslepnout a,  že  je to nenávratný stav.  Dále také, že cukrovka může postihnout jak lidi mladé tak také může mít i fatální důsledky u lidí, kteří již ji mají a nevědí díky nízké prevenci a osvětě dnešní možnosti léčby, které se za posledních let také výrazně zlepšily.

 

Díky grantové podpoře Magistrátu Prahy a Praha 10 jsme v roce 2017 mohli uskutečnit návštěvy v seniorských domech, dva velké semináře v Praze 5 a Praze 1 pro občany ze spádové oblastí z jednoho a druhého břehu Vltavy a také již po několikáté účastnit  se dnu diabetu, který je právě určen pro prevenci celkovou a nejen tu zrakovou.

bottom of page