top of page

Nystagmus

Bezděčné rytmické pohyby většinou obou očí zároveň v několika nebo ve všech pohledových směrech. Může být vrozený i získaný a bývá průvodním jevem řady onemocnění (např. při hrubé poruše centrálního vidění v raném dětství).

Jistý druh a stupeň nystagmu je fyziologický (např. při pohledu z jedoucího vlaku nebo při únavě), jiné, intenzivnější formy pak označujeme jako patologický nystagmus - zde je střední frekvence cca 250 kmitů za minutu a amplituda 5° - 15° i více. Čím větší amplituda, tím nižší bývá frekvence a naopak.

Nystagmus pochopitelně významně zhoršuje ZO a ztěžuje fixaci Nystagmus je zjevný a může lidi v okolí postiženého znervózňovat.

Léčba: žádná. dotyčný si pouze pomáhá natáčením hlavy a hledáním nejvýhodnějšího směru pohledu, trénink fixace.

 

zdroj http://www.sons.cz/

bottom of page