top of page

Retinopatie

Retinopatie je označení pro patologické změny sítnice a jejích cév. Nejčastějšími příčinami vzniku jsou oběhové poruchy (retinopathia arteriosclerotica, retinopathia hypertonica), cukrovka (diabetická retinopatie) nebo koncentrace kyslíku v inkubátorech (retinopatie nedonošených).

 

Diabetická retinopatie (retinopathia diabetica)

Cukrovka je chronické, dědičné onemocnění komplexního charakteru charakterizované absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu, což ovlivňuje metabolismus uhlovodanů, tuků a bílkovin.

Problémy zrakové jsou zapříčiněny změnami v očních cévách, přesněji výlevy krve na sítnici. Dochází k tvorbě nových cév a k případnému odchlípení sítnice. Počet diabetiků v populaci vzrůstá a 2% z nich oslepnou v důsledku d. retinopatie.

S cukrovkou mohou být spojeny i další zrakové vady jako katarakta nebo glaukom

 

Symptomy:
- proměnlivé vidění - !! to je typické !! (někdy vidím lépe a jindy hůře, kolísá to)
- postupné zhoršování zraku
- výpadky zorného pole, v pokročilém stadiu i zasažení centrální krajiny (snížená ZO) až tzv. diabetická makulopatie
- mohou být i potíže s oslněním a světloplachost.

 

Léčba:
- medicínsky: kontrolovaná dieta, aplikace inzulínu, laserová terapie (fotokoagulace)
Jde o zákrok, který vidění nelepší, pouze konzervuje daný stav a zpomaluje zhoršování, někdy též vitrektomie (vynětí sklivce)
- funkcionálně: rozpoznání změn vidění (znát ty slabé i ty nejlepší doby a rytmus změn) a tomu přizpůsobit režim zrakové práce, úprava světelných podmínek.


Retinopatie nedonošenců (retinopathia neonaturorum nebo praematurorum, zkr. ROP, též fibroplasia retrolentaris) 
Je dosud nejčastější příčinou slepoty u dětí, ohroženy jsou všechny nedonošené děti (před 32. týdnem s porodní hmotností nižší než 1 500 g).

 

Jednou z příčin je nepřiměřená koncentrace kyslíku v prostředí. V nezralé sítnici dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má za následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole nebo i k úplné slepotě.

Symptomy: (v závislosti na rozsahu poškození)

- citlivost na oslnění
- zúžení zorného pole
- snížení zrakové ostrosti až slepota

 

Léčba:
- medicínsky: žádná
- funkcionálně: úprava osvětlení, optické pomůcky.

 

zdroj http://www.sons.cz/

bottom of page